Selectarea [ Activare ] vă permite să utilizați selectorul multiplu pentru a alege punctul de focalizare de pornire atunci când sunt selectate AF-C și [ Zona AF automată ] pentru modul AF și, respectiv, modul zonă AF. Aparatul foto va reveni la zona AF automată normală după ce ați focalizat subiectul în punctul de focalizare selectat.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film