Setarea personalizată e7 [ Bracketing automat (Mod M) ] determină setările afectate atunci când expunerea sau bracketingul blițului sunt activate în modul M utilizând [ Setare bracketing automat ].

Setare personalizată e7 [ Bracketing automat (Mod M) ]

Meniu fotografiere > [ Set auto bracketing ]

AE și bliț *

Numai AE *

F

[ Bliț/viteză ]

Viteza obturatorului și nivelul blițului

Viteza obturatorului

G

[ Bliț/viteză/diafragma ]

Viteza obturatorului, diafragma și nivelul blițului

Viteza obturatorului și diafragma

H

[ Bliț/apertura ]

Diafragma și nivelul blițului

Deschidere

I

[ Numai bliț ]

Nivelul blițului

  • Dacă nu este utilizat blițul când este selectat [ Pornit ] pentru [ Control sensibilitate ISO automată ] și [ Bliț/viteză ], [ Bliț/viteză/diafragma ] sau [ Bliț/diafragma ] este selectat pentru setarea personalizată e7, sensibilitatea ISO va fi să fie fixat la valoarea pentru prima fotografie din fiecare secvență de bracketing.

Bracketing bliț

Bracketingul blițului se realizează numai cu controlul blițului i-TTL sau q A (apertura automată).

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film