Alegeți numărul de puncte de focalizare disponibile pentru selectarea manuală a punctelor de focalizare atunci când este selectată o altă opțiune decât [ Zona AF automată ] pentru modul zonă AF în timpul fotografierii cu vizor.

[ 105 puncte ]

[ 27 puncte ]

[ 15 puncte ]

  • Alegeți [ 27 puncte ] sau [ 15 puncte ] pentru o selecție rapidă a punctului de focalizare.

  • Sunt disponibile diferite grupări atunci când este selectat [ Group-zona AF ] pentru modul AF-zonă.

  • Grupările disponibile când se selectează [ AF zonă grup (C1) ] sau [ AF zonă grup (C2) ] variază în funcție de dimensiunile grupului.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film