Alegeți cât de repede răspunde focalizarea dacă ceva trece între subiect și cameră în timpul fotografierii cu vizor când AF-C este selectat pentru modul de focalizare automată.

Răspuns AF fotografiere blocată

Opțiune

Descriere

[ 5 (Întârziat) ]

Alegeți cât de repede răspunde focalizarea când ceva trece între subiect și cameră.

  • Alegeți [ 5 (Întârziat) ] pentru a vă menține focalizarea asupra subiectului original.

  • Alegeți [ 1 (Rapid) ] pentru a facilita deplasarea focalizării asupra obiectelor care vă traversează câmpul vizual.

[ 4 ]

[ 3 ]

[ 2 ]

[ 1 (Rapid)]

  • Indiferent de opțiunea selectată, răspunsul AF fotografiere blocată funcționează în modul [ 3 ] când este selectat [ Urmărire 3D ] pentru modul zonă AF.

  • Dacă este selectat [ Auto-zonă AF ] pentru modul zonă AF, răspunsul AF pentru fotografiere blocată va funcționa în modul [ 3 ] când este selectat [ 2 ] sau [ 1 (Rapid) ].

Mișcarea subiectului

Opțiune

Descriere

[ Concentrat ]

Alegeți pentru o focalizare lină atunci când fotografiați subiecți care se apropie de cameră într-un ritm constant.

[ Eratic ]

Alegeți pentru un răspuns îmbunătățit atunci când fotografiați subiecți predispuși la porniri și opriri bruște.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film