Alegeți opțiunile care pot fi accesate prin rotirea unui selector de comandă în timp ce apăsați un control căruia i-a fost atribuit [ Alegeți zona imaginii ] utilizând Setarea personalizată f3 [ Controale personalizate ].

  • Evidențiați o opțiune și apăsați 2 pentru a selecta; elementele selectate sunt marcate cu o bifă ( M ). Pentru a deselecta (elimina bifa de la: U ) o opțiune selectată, evidențiați-o și apăsați din nou 2 . Opțiunile pentru zona de imagine marcate cu o bifă ( M ) sunt disponibile pentru selectare prin intermediul unui selector de comandă.

  • Apăsați J pentru a salva modificările când setările sunt finalizate.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film