Alegeți elementele listate în meniul i afișat când butonul i este apăsat în timpul fotografierii cu vizor. Pentru informații despre personalizarea meniului i , consultați „Personalizarea meniului i : Personalizarea meniului i ” ( Personalizarea meniurilor i : Personalizare i Meniul ).

Articol

0

n

[ Banca meniului de fotografiere ]

Banca de meniuri de fotografiere

J

[ Alegeți zona imaginii ]

Reglarea setărilor zonei imaginii

8

[ Calitatea imaginii ]

Reglarea calității imaginii

o

[ Dimensiunea imaginii ]

Alegerea unei dimensiuni a imaginii

E

[ Compensarea expunerii ]

Compensarea expunerii

9

[ Setări de sensibilitate ISO ]

Reglarea sensibilității camerei la lumină (sensibilitate ISO)

m

[ Balans de alb ]

Obținerea de culori naturale cu diferite surse de lumină (echilibrul de alb)

h

[ Setați controlul imaginii ]

Procesarea imaginii (Controale imaginii)

p

[ Spațiu de culoare ]

Spațiu de culoare

y

[ D-Lighting activ ]

D-Lighting activ

$

[ Expunere lungă NR ]

Expunere lungă NR

%

[ ISO ridicat NR ]

NR ISO ridicat

w

[ Contorizare ]

Alegerea modului în care aparatul foto setează expunerea

N

[ Mod bliț ]

Moduri bliț

Y

[ Compensare bliț ]

Compensarea blițului

m

[ Opțiuni bliț de grup ]

Grup Flash

D

[ Mod autofocus ]

Fotografie cu vizor

t

[ Mod zonă AF ]

Fotografie cu vizor

t

[ Bracketing automat ]

Variarea expunerii sau a balansului de alb pe o serie de fotografii (bracketing)

$

[ Expunere multiplă ]

Combinarea expunerilor multiple într-o singură fotografie (expunere multiplă)

2

[ HDR (gamă dinamică înaltă) ]

Interval dinamic ridicat (HDR)

7

[ Fotografiere cu temporizator interval ]

Realizarea fotografiilor la un interval stabilit (Fotografiere cu temporizator interval)

8

[ Film time-lapse ]

Crearea unui film din fotografii (film cu interval de timp)

9

[ Fotografiere cu schimbarea focalizării ]

Focalizare variată pe o serie de fotografii (Focus Shift Shooting)

E

[ Selectați banca de setări personalizate ]

Banca de setări personalizate

F

[ Urmărirea focalizării cu blocare ]

a3: Urmărirea focalizării cu Lock-On

w

[ Comenzi personalizate ]

f3: Comenzi personalizate

z

[ Mod de întârziere expunere ]

d5: Modul de întârziere a expunerii

x

[ Obturator electronic cu perdea frontală ]

d6: Obturator electronic cu perdea frontală

Z

[ Conexiune Bluetooth ]

Conectați-vă la dispozitivul inteligent

U

[ Conexiune Wi-Fi ]

Conexiune Wi-Fi

j

[ LAN cu fir/WT ]

LAN/WT cu fir

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film