Alegeți dacă aparatul foto detectează și focalizează pe fețe atunci când pentru modul zonă AF este selectat [ AF zonă grup ], [ AF zonă grup (C1) ] sau [ AF zonă grup (C2) ].

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film