Alegeți dacă rotirea comutatorului de alimentare la D activează numai iluminarea de fundal a panoului de control și a butoanelor sau pornește și afișajul de informații.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film