Extindeți gama de viteze de expunere disponibile în modul M ; cea mai mică viteză a obturatorului disponibilă când este selectat [ Pornit ] este de 900 s (15 minute). Vitezele extinse ale obturatorului pot fi utilizate pentru fotografii cu cerul nopții și alte expuneri lungi.

  • Pentru a utiliza viteze extinse ale obturatorului, alegeți [ Activat ] și selectați o viteză a obturatorului de 60 s sau mai mică.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film