Numărul maxim de fotografii care pot fi făcute într-o singură explozie în modurile de eliberare continuă poate fi setat la orice valoare între 1 și 200.

  • Rețineți că, indiferent de opțiunea selectată, nu există o limită a numărului de fotografii care pot fi realizate într-o singură rafală atunci când este selectată o viteză de expunere de 4 s sau mai mică în modul S sau M .

Bufferul de memorie

Setare personalizată d2 [ Max. eliberare continuă ] este utilizat pentru a selecta numărul de fotografii care pot fi făcute într-o singură rafală. Numărul de fotografii care pot fi făcute înainte ca memoria tampon să se umple și să încetinească fotografierea variază în funcție de calitatea imaginii și de alte setări. Când tamponul este plin, camera va afișa r00 și rata de avansare a cadrelor va scădea.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film