Alegeți dacă monitorul rămâne aprins în vizualizare live în timp ce fotografiarea în rafală este în desfășurare. Dacă este selectat [ Oprit ], atât monitorul, cât și iluminarea de fundal a monitorului se vor stinge în timpul expunerilor.

A Setări personalizate: reglaj fin setările camerei

a: Focalizare automată

b: Măsurare/Expunere

c: Timer/AE Lock

d: Fotografiere/Afișare

e: Bracketing/Bliț

f: comenzi

g: Film