เลือก ใช่ เพื่อเรียกคืนการตั้งค่าแบบกำหนดเองเป็นค่าที่ตั้งจากโรงงาน (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์