เลือกว่าจะต้องใช้ปุ่ม E ในการชดเชยแสงหรือไม่

  • เปิด (ออโตรีเซ็ต): ในโหมด P, S และ A จะสามารถตั้งค่าการชดเชยแสงได้โดยการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งที่ไม่ได้ใช้งานสำหรับปรับความไวชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง (การปรับการชดเชยแสงอย่างง่ายจะใช้ไม่ได้ในโหมดอื่นๆ) การตั้งค่าที่ถูกเลือกโดยใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งจะถูกรีเซ็ตเมื่อกล้องปิดอยู่หรือหมดเวลาสแตนด์บาย (การตั้งค่าชดเชยแสงที่เลือกโดยใช้ปุ่ม E จะไม่ถูกรีเซ็ต)
  • เปิด: ดังที่แสดงข้างต้น การหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งจะไม่ถูกรีเซ็ตเมื่อกล้องปิดอยู่หรือหมดเวลาสแตนด์บาย ยกเว้นว่ามีการเลือกค่าชดเชยแสง
  • ปิด: การชดเชยแสงจะถูกตั้งค่าจากการกดปุ่ม E และหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์