เลือกวิธีที่จะให้กล้องปรับระดับแฟลชเมื่อใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ

ตัวเลือก คำอธิบาย
e ตัวแบบและพื้นหลัง กล้องจะพิจารณาทั้งวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบเมื่อปรับค่าความไวแสง (ISO)
f ตัวแบบเท่านั้น จะปรับเฉพาะค่าความไวแสง (ISO) เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุหลักได้รับแสงอย่างถูกต้อง

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์