เมื่อเปิดใช้เส้นขอบที่เข้าโฟกัสในโหมดแมนวลโฟกัส วัตถุที่อยู่ในโฟกัสจะมีเส้นขอบสีกำกับในหน้าจอ เลือกระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบและสีเส้นขอบ

  • ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ: เลือกจาก 3 (ความไวสูง), 2 (มาตรฐาน), 1 (ความไวต่ำ) และ ปิด; ค่ายิ่งสูง ความลึกที่แสดงในขณะโฟกัสก็จะยิ่งมากขึ้น
  • สีไฮไลท์ของเส้นขอบที่เข้าโฟกัส: เลือกสีไฮไลท์

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์