เลือกว่ากล้องตรวจจับและโฟกัสที่ใบหน้าหรือที่ใบหน้าหรือดวงตา ทั้งของวัตถุภาพบุคคลหรือของสุนัขและแมว เมื่อเลือก AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติไว้สำหรับโหมดพื้นที่ AF หรือไม่

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิดระบบหาใบหน้าและดวงตา เมื่อกล้องตรวจพบวัตถุภาพบุคคล กล้องจะโฟกัสที่ดวงตาของบุคคลบุคคลหนึ่งหรือดวงตาอื่นๆ โดยอัตโนมัติ หรือบนใบหน้าของบุคคลหากตรวจไม่พบดวงตา
เปิดระบบหาใบหน้า เมื่อกล้องตรวจพบวัตถุภาพบุคคล กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าของบุคคลโดยอัตโนมัติ
เปิดระบบหาสัตว์ เมื่อกล้องตรวจพบใบหน้าของสุนัขหรือแมว กล้องจะโฟกัสไปที่ดวงตาของสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งโดยอัตโนมัติ หากตรวจไม่พบดวงตา กล้องจะโฟกัสไปที่ใบหน้าแทน
ปิด ปิดใช้งานระบบหาใบหน้าและดวงตา

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์