เลือกว่าจะให้การแสดงผลของกล้องปรากฏอยู่นานเท่าใด เมื่อกล้องไม่มีการทำงาน สามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้สำหรับ แสดงภาพ, เมนู, แสดงภาพทันทีที่ถ่าย และ ตั้งเวลาสแตนด์บาย; โปรดทราบว่าความล่าช้าแต่ละรายการจะเพิ่มขึ้นหนึ่งนาทีในโหมดตั้งเวลาถ่าย ตั้งเวลาสแตนด์บาย จะกำหนดว่าจะให้ทั้งจอภาพหรือช่องมองภาพยังคงแสดงอยู่เมื่อไม่มีการใช้งานระหว่างการถ่ายภาพ (จอภาพและช่องมองภาพจะมืดลงสองถึงสามวินาทีก่อนที่การตั้งเวลาสแตนด์บายจะหมดลง) เลือกการหน่วงเวลาปิดที่สั้นลงเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์