เลือกตัวเลือกที่แสดงในเมนู i สำหรับโหมดถ่ายภาพ สามารถกำหนดตัวเลือกต่อไปนี้ให้กับตำแหน่งใดๆ ก็ได้ในเมนูโดยการไฮไลท์ตำแหน่งที่ต้องการ การกดปุ่ม J และการเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ตัวเลือก
J เลือกพื้นที่ภาพ
8 คุณภาพของภาพ
o ขนาดภาพ
E ชดเชยแสง
9 ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
m ไวต์บาลานซ์
h ตั้งค่า Picture Control
p พื้นที่สี
y Active D-Lighting
q ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน
r ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
w ระบบวัดแสง
c โหมดแฟลช
Y ชดเชยแสงแฟลช
s โหมดโฟกัส
t โหมดพื้นที่ AF
u VR แบบออพติคอล
t ถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
$ การถ่ายภาพซ้อน
2 HDR (High Dynamic Range)
L ถ่ายภาพแบบไม่มีเสียง
v โหมดลั่นชัตเตอร์
w กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย
O ประเภทชัตเตอร์
y นำการตั้งค่าไปใช้กับไลฟ์วิว
W ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส
3 ความสว่างของจอภาพ/ช่องมองภาพ
Z การเชื่อมต่อบลูทูธ
U การเชื่อมต่อ Wi-Fi
L การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมระยะไกลไร้สาย

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์