เลือกจากตัวเลือกหน้าจอแสดงจุดโฟกัสต่อไปนี้:

  • โหมดแมนวลโฟกัส: เลือก เปิด เพื่อแสดงจุดโฟกัสที่ใช้งานในโหมดแมนวลโฟกัส เลือก ปิด เพื่อแสดงจุดโฟกัสเฉพาะระหว่างที่เลือกจุดโฟกัส
  • ไฟช่วยหา AF แบบปรับพื้นที่โฟกัส: หากเลือก เปิด ทั้งจุดโฟกัสที่เลือกไว้และจุดโฟกัสที่อยู่รอบๆ ในโหมด AF แบบปรับเปลี่ยนพื้นที่โฟกัสจะแสดงขึ้น เลือก ปิด เพื่อแสดงเฉพาะจุดโฟกัสที่เลือก

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์