เลือกว่าต้องการให้การเลือกจุดโฟกัส “วนรอบ” จากมุมหนึ่งของหน้าจอไปยังอีกมุมหนึ่งหรือไม่ หากเลือก วนรอบ การเลือกจุดโฟกัสจะ “วนรอบ” จากบนลงล่าง, ล่างขึ้นบน, ขวาไปซ้ายและซ้ายไปขวา เป็นต้น ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม 2 เมื่อจุดโฟกัสที่ขอบขวาของหน้าจอถูกไฮไลท์ จะเป็นการเลือกจุดโฟกัสตรงขอบซ้ายของหน้าจอ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์