เลือกประเภทของชัตเตอร์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ตัวเลือก คำอธิบาย
O อัตโนมัติ กล้องจะเลือกประเภทชัตเตอร์โดยอัตโนมัติตามความไวชัตเตอร์ ใช้ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความพร่ามัวจากการสั่นสะเทือนของกล้องที่ความไวชัตเตอร์ต่ำ
P ชัตเตอร์แบบกลไก กล้องใช้ชัตเตอร์แบบกลไกสำหรับภาพถ่ายทั้งหมด
x ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ กล้องใช้ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับภาพถ่ายทั้งหมด

“ชัตเตอร์แบบกลไก”

ชัตเตอร์แบบกลไก ใช้ไม่ได้กับเลนส์บางชนิด

“ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์”

ความไวชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดที่สามารถใช้ได้เมื่อเลือก ม่านชัตเตอร์ชุดแรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ 1/2000 วินาที

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์