ใช้ตัวเลือกนี้ปรับค่าแสงที่เลือกจากกล้องอย่างละเอียด ท่านสามารถปรับค่าแสงอย่างละเอียดตามการวัดแสงแต่ละแบบได้ตั้งแต่ +1 ถึง –1 EV ในลำดับขั้นของ 1/6 EV

ปรับค่าแสงอย่างละเอียด

สัญลักษณ์การชดเชยแสง (E) จะไม่แสดงเมื่อใช้การปรับค่าแสงอย่างละเอียด วิธีเดียวที่จะกำหนดค่าแสงว่าจะให้เปลี่ยนแปลงมากน้อยเท่าไหร่คือการดูค่าในเมนูการปรับละเอียด

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์