กำหนดการทำงานของแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักและย่อย

  • หมุนแบบย้อนกลับ: ย้อนกลับทิศทางของแป้นหมุนคำสั่งสำหรับการทำงานที่เลือกไว้ ไฮไลท์ตัวเลือกแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก แล้วกดปุ่ม J เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วออก

  • สลับหลัก/รอง: เลือกหน้าที่ของแป้นหมุนเลือกคำสั่งสำหรับการทำงานของค่าแสงและโฟกัส

    • การปรับค่าแสง: ถ้าเลือก เปิด แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจะควบคุมค่ารูรับแสงและแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจะควบคุมความไวชัตเตอร์ ถ้าเลือก เปิด (โหมด A) แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจะใช้กำหนดค่ารูรับแสงในโหมด A เท่านั้น
    • การโฟกัสอัตโนมัติ: ตัวเลือกนี้จะใช้กับปุ่มควบคุมที่กำหนด โหมดโฟกัส/โหมดพื้นที่ AF ไว้โดยใช้การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f2 (กำหนดการควบคุมเอง (การถ่ายภาพ)) หากเลือก เปิด จะสามารถเลือกโหมดโฟกัสได้โดยการกดปุ่มควบคุมค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อย เลือกโหมดพื้นที่ AF โดยการกดปุ่มควบคุมค้างไว้แล้วหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งหลัก
  • เมนูและการแสดงภาพ: เลือก ปิด เพื่อใช้ปุ่มเลือกคำสั่งสำหรับเมนูและการแสดงภาพ ถ้าเลือก เปิด หรือ เปิด (ยกเว้นเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถ่าย) แป้นหมุนเลือกคำสั่งหลักจะใช้เลือกภาพที่แสดงขณะแสดงภาพแบบเต็มจอและไฮไลท์ภาพขนาดย่อและรายการเมนู แป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยจะใช้ในการแสดงภาพแบบเต็มจอ เพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ การเลื่อนภาพด้วยแป้นหมุนย่อย และการแสดงภาพขนาดย่อเพื่อเลื่อนหน้าขึ้นหรือลง ในขณะที่เมนูปรากฏ หมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยไปทางขวาเพื่อแสดงเมนูย่อยของตัวเลือกที่ไฮไลท์ไว้ ขณะที่หมุนไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูก่อนหน้า ในการเลือก กดปุ่ม 2 หรือ J เลือก เปิด (ยกเว้นเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถ่าย) เพื่อป้องกันไม่ให้ใช้แป้นหมุนเลือกคำสั่งสำหรับแสดงภาพระหว่างที่แสดงภาพทันทีที่ถ่าย
  • การเลื่อนภาพด้วยแป้นหมุนย่อย: เมื่อเลือก เปิด หรือ เปิด (ยกเว้นเมื่อแสดงภาพทันทีที่ถ่าย) สำหรับ เมนูและการแสดงภาพ จะสามารถหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่งย่อยระหว่างที่แสดงภาพแบบเต็มจอเพื่อเลือกโฟลเดอร์ เพื่อข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลังครั้งละ 10 หรือ 50 ภาพ หรือเพื่อข้ามไปยังรูปภาพ ภาพถ่ายหรือภาพยนตร์ที่มีการป้องกันถัดไปหรือก่อนหน้า ภาพยนตร์ถัดไปหรือก่อนหน้า หรือภาพถัดไปหรือก่อนหน้าด้วยการให้คะแนนที่เลือกไว้ (ในการเลือกการให้คะแนน ให้ไฮไลท์ ให้คะแนน แล้วกดปุ่ม 2)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์