เลือกความเร็วการโฟกัสสำหรับโหมดภาพยนตร์ ในการเลือกว่าจะใช้ตัวเลือกที่เลือกไว้เมื่อใด ให้ไฮไลท์ ช่วงที่มีผล แล้วกดปุ่ม 2 เลือกจาก ตลอดเวลา (ตัวเลือกที่เลือกไว้จะใช้ทุกครั้งที่กล้องอยู่ในโหมดภาพยนตร์) และ ขณะบันทึกเท่านั้น (ตัวเลือกที่เลือกไว้จะใช้เมื่อกำลังบันทึกเท่านั้น; ที่เวลาอื่นๆ ความเร็วการโฟกัสจะเท่ากับ “+5” หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์