เลือกวิธีที่จะให้กล้องปรับระดับแฟลชเมื่อใช้การชดเชยแสง

ตัวเลือก คำอธิบาย
YE ทั้งภาพ กล้องจะปรับทั้งระดับแฟลชและการชดเชยแสงเพื่อปรับเปลี่ยนค่าแสงทั้งภาพ
E ฉากหลังเท่านั้น ใช้การชดเชยแสงกับพื้นหลังเท่านั้น

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์