เลือกความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

  • 1/200 วินาที (Auto FP): การเลือกตัวเลือกนี้ (ใช้ได้ต่อเมื่อติดตั้งชุดแฟลชเสริมภายนอกเท่านั้น) จะเปิดใช้งานแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติกับชุดแฟลชที่รองรับ; ความเร็วสัมพันธ์สูงสุดสำหรับชุดแฟลชอื่นจะถูกตั้งเป็น 1/200 วินาที เมื่อกล้องแสดงความไวชัตเตอร์ที่ 1/200 วินาทีในโหมด P หรือ A แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติจะทำงานถ้าความไวชัตเตอร์จริงเร็วกว่า 1/200 วินาที และกล้องจะเลือกความไวชัตเตอร์ที่เร็วเท่ากับ 1/4000 วินาที (โหมด P และ A) หรือโดยผู้ใช้ (โหมด S และ M)
  • 1/200 วินาที–1/60 วินาที: ตั้งค่าความเร็วสัมพันธ์กับแฟลชสูงสุดตามค่าที่เลือกไว้

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติสามารถใช้ชุดแฟลชเสริมภายนอกที่ความไวชัตเตอร์สูงสุดที่กล้องรองรับได้ ทำให้สามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแม้วัตถุอยู่ภายใต้แสงแดดจ้า

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์