เลือกว่าจะให้ค่าแสงล็อคหรือไม่เมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์

ตัวเลือก คำอธิบาย
O เปิด (กดลงครึ่งหนึ่ง) การกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งจะล็อคค่าแสง
P เปิด (โหมดถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด) ล็อคค่าแสงเฉพาะเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงจนสุด
  ปิด การกดปุ่มกดชัตเตอร์จะไม่ล็อคค่าแสง

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์