หากเลือก (W) กล้องจะแสดงสัญลักษณ์แสดงค่าแสงจะแสดงค่าลบที่ด้านซ้ายและค่าบวกที่ด้านขวา เลือก (V) เพื่อแสดงค่าบวกด้านซ้ายและค่าลบด้านขวา

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์