เลือกว่าจะใช้แสงเงาเพื่อแสดงไฮไลท์หรือไม่ (พื้นที่สว่างของกรอบภาพ) และเลือกระดับความสว่างที่ต้องใช้เพื่อเริ่มการแสดงไฮไลท์

  • รูปแบบการแรเงา: ในการเปิดใช้การแสดงไฮไลท์ ให้เลือก รูปแบบที่ 1 หรือ รูปแบบที่ 2

    ไฮไลท์

    รูปแบบที่ 1

    รูปแบบที่ 2

  • เกณฑ์การแสดงไฮไลท์: เลือกความสว่างที่จำเป็นต่อการเริ่มการแสดงไฮไลท์ภาพยนตร์ เมื่อค่ายิ่งต่ำลง ช่วงความสว่างจะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะแสดงเป็นไฮไลท์ หากเลือก 255 การแสดงไฮไลท์จะแสดงเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีแสงสว่างมากเกินไป

แสดงไฮไลท์

หากเปิดใช้งานทั้งการแสดงไฮไลท์และไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส เฉพาะไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัสเท่านั้นที่จะปรากฏในโหมดแมนวลโฟกัส ในการดูการแสดงไฮไลท์ ให้เลือก ปิด สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d9 (ไฮไลท์เส้นขอบที่เข้าโฟกัส) > ระดับการแสดงโฟกัสด้วยเส้นขอบ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์