เลือกว่าจะเปิดไฟช่วยหา AF ในตัวกล้องเพื่อช่วยโฟกัสภาพในโหมดถ่ายภาพเมื่อมีแสงน้อยหรือไม่

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิด ต้องมีไฟช่วยหาเมื่อเลือก AF-S ไว้สำหรับโหมดโฟกัสหรือเลือก AF-A ไว้และกล้องกำลังถ่ายภาพโดยใช้ AF-S
ปิด ไฟจะไม่สว่างเพื่อช่วยโฟกัสภาพ กล้องอาจไม่สามารถโฟกัสภาพได้หากแสงไม่เพียงพอ

ไฟช่วยหา AF

ไฟช่วยหา AF มีระยะประมาณ 1–3 เมตร; เมื่อใช้ไฟช่วยหา ให้ถอดเลนส์ฮูดออก อย่าบังแสงไฟช่วยหา AF เมื่อไฟติดอยู่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์