เลือกวิธีการตอบสนองโฟกัสอย่างรวดเร็วเมื่อวัตถุออกไปนอกจุดโฟกัสหรือมีสิ่งที่ผ่านระหว่างวัตถุและกล้องในโหมดภาพยนตร์ เลือกค่าระหว่าง 7 (ต่ำ) และ 1 (สูง) ค่าที่สูงกว่าจะมีการตอบสนองที่ช้ากว่า และสูญเสียโฟกัสในวัตถุเดิมน้อยกว่าเมื่อมีสิ่งที่ผ่านระหว่างวัตถุและกล้อง ค่าที่ต่ำกว่า กล้องก็จะตอบสนองเร็วกว่ากับวัตถุที่ออกนอกพื้นที่โฟกัสโดยการเลื่อนโฟกัสไปที่วัตถุใหม่ในพื้นที่เดียวกัน

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์