เมื่อถ่ายภาพ กล้องจะตั้งชื่อไฟล์โดยการเพิ่มค่าลงในหมายเลขไฟล์ที่ใช้สุดท้าย ตัวเลือกนี้จะควบคุมว่าหมายเลขไฟล์จะต่อจากหมายเลขสุดท้ายที่ใช้เมื่อโฟลเดอร์ใหม่ถูกสร้างขึ้น การ์ดหน่วยความจำถูกฟอร์แมต หรือเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่ลงในกล้องหรือไม่

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิด หมายเลขไฟล์จะต่อเนื่องจากหมายเลขสุดท้ายที่ใช้ วิธีนี้ช่วยให้การจัดการไฟล์ง่ายขึ้นโดยลดการซ้ำของชื่อไฟล์
ปิด หมายเลขไฟล์จะเริ่มใหม่จาก 0001 หรือจากหมายเลขไฟล์ที่มากที่สุดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน (หากท่านปิดการกำหนดหมายเลขไฟล์ต่อเนื่องแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง หมายเลขไฟล์จะนับต่อจากหมายเลขล่าสุดที่ใช้)
รีเซ็ต เหมือนกับ เปิด ยกเว้นภาพที่ถ่ายหลังจากเลือก รีเซ็ต จะถูกตั้งหมายเลขไฟล์โดยการเพิ่มหนึ่งเข้าไปในหมายเลขไฟล์ที่มากที่สุดในโฟลเดอร์ปัจจุบัน ถ้าโฟลเดอร์ว่างเปล่า หมายเลขไฟล์จะถูกตั้งค่าใหม่เป็น 0001

การเรียงหมายเลขไฟล์

หากถ่ายภาพเมื่อโฟลเดอร์ปัจจุบันมี 5000 ภาพหรือมีภาพหมายเลข 9999 อยู่ กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่และหมายเลขไฟล์จะเริ่มใหม่จาก 0001 โฟลเดอร์ใหม่จะถูกกำหนดหมายเลขที่สูงกว่าหมายเลขโฟลเดอร์ปัจจุบันหนึ่งลำดับหรือหากมีโฟลเดอร์ที่มีหมายเลขนั้นอยู่แล้ว จะใช้หมายเลขโฟลเดอร์ต่ำสุดที่สามารถใช้ได้ หากหมายเลขโฟลเดอร์ปัจจุบันคือ 999 กล้องจะไม่สามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่และการลั่นชัตเตอร์จะถูกปิดใช้งาน (นอกจากนี้ กล้องอาจปิดใช้งานการบันทึกภาพยนตร์ด้วย หากกล้องคำนวณแล้วว่าจำนวนไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ในการบันทึกภาพยนตร์ด้วยความยาวสูงสุดจะทำให้มีไฟล์ในโฟลเดอร์เกิน 5000 ไฟล์ หรือหมายเลขไฟล์เกิน 9999) หากต้องการถ่ายภาพต่อ เลือก รีเซ็ต สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง d6 (การเรียงหมายเลขไฟล์) จากนั้น ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำปัจจุบันหรือใส่การ์ดหน่วยความจำใหม่

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์