เลือกตัวอักษรสามตัวในคำนำหน้าชื่อที่ใช้ในการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพที่ใช้จัดเก็บภาพยนตร์ ค่าเริ่มต้นคำนำหน้าชื่อคือ “DSC” (0 การตั้งชื่อไฟล์)