เลือกไวต์บาลานซ์สำหรับภาพยนตร์ (0 ไวต์บาลานซ์) เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย