เลือกว่าจะเปิดใช้งานลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดภาพยนตร์หรือไม่