เลือก เปิด เพื่อเปิดวงจร low-cut filter สำหรับไมโครโฟนในตัวกล้อง (ไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมจะไม่มีผลกระทบ) โดยลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากลมพัดผ่านไมโครโฟน (โปรดทราบว่าอาจมีผลกระทบต่อเสียงอื่นๆ ด้วย) การลดเสียงรบกวนจากลมสำหรับไมโครโฟนสเตอริโอซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับคุณสมบัตินี้ สามารถเปิดหรือปิดใช้งานโดยใช้ปุ่มควบคุมไมโครโฟนได้