ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถ่ายภาพยนตร์ใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือแสงจากหลอดไอปรอท เลือก อัตโนมัติ เพื่อให้กล้องเลือกความถี่ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ หรือเลือกค่าความถี่ด้วยตนเองให้ตรงกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ AC ในพื้นที่นั้น

“ลดการกะพริบขณะถ่ายภาพ” ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์

ถ้าตัวเลือก อัตโนมัติ ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าความถี่ของกระแสไฟที่ใช้ในพื้นที่นั้น ให้ทดสอบตัวเลือกค่าความถี่ 50 และ 60 Hz แล้วเลือกค่าที่ให้ผลที่ดีที่สุด การลดการกะพริบอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็ได้ ถ้าวัตถุที่ต้องการถ่ายสว่างมากเกินไป ในกรณีนี้ ควรลองใช้ค่ารูรับแสงแคบลง (ค่ารูรับแสงสูงขึ้น) การป้องกันการกะพริบถี่ ให้เลือกโหมด M แล้วเลือกความไวชัตเตอร์ที่ปรับให้เหมาะกับความถี่ของกระแสไฟในท้องถิ่น: 1/125 วินาที, 1/60 วินาที หรือ 1/30 วินาที สำหรับ 60 Hz; 1/100 วินาที, 1/50 วินาที หรือ 1/25 วินาที สำหรับ 50 Hz