ลดภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งออกและภาพบิดเบี้ยวที่มีลักษณะโค้งเข้าในภาพยนตร์ (0 ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ)