เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวสำหรับการบันทึกภาพยนตร์ (0 ระบบลดภาพสั่นไหว) เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย