เก็บรายละเอียดของส่วนที่สว่างและส่วนที่มืดในการสร้างภาพยนตร์ที่มีคอนทราสต์แบบธรรมชาติ เลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกในปัจจุบันสำหรับภาพถ่าย (0 Active D-Lighting, Active D-Lighting)