Opret forbindelse til smartphones eller tablets (smart-enheder) via Bluetooth eller Wi-Fi.

Parring (Bluetooth)

Par med eller opret forbindelse til smartenheder ved hjælp af Bluetooth.

Mulighed

Beskrivelse

[ Start parring ]

Par kameraet med en smartenhed ( Tilslutning via Bluetooth (Parring) ).

[ Parrede enheder ]

Liste parrede smartenheder. For at oprette forbindelse skal du vælge en enhed fra listen.

[ Bluetooth-forbindelse ]

Vælg [ ON ] for at aktivere Bluetooth.

Vælg billeder til upload

Vælg billeder til upload til en smartenhed. Du kan også vælge at uploade billeder, efterhånden som de tages.

Mulighed

Beskrivelse

[ Vælg automatisk til upload ]

Vælg [ ON ] for at markere billeder til upload, efterhånden som de tages. Fotos uploades i JPEG-format med en størrelse på 2 megapixels, selvom andre uploadstørrelser og formatindstillinger er valgt med kameraet.

[ Vælg manuelt til upload ]

Upload valgte billeder. Overførselsmærkning vises på de valgte billeder.

[ Fravælg alle ]

Annuller upload af alle billeder, der i øjeblikket er valgt til overførsel.

Wi-Fi forbindelse

Opret forbindelse til smartenheder via Wi-Fi.

Etabler Wi-Fi-forbindelse

Opret en Wi-Fi-forbindelse til en smartenhed.

  • Kameraets SSID og adgangskode vil blive vist. For at oprette forbindelse skal du vælge kameraets SSID på smartenheden og indtaste adgangskoden ( Tilslutning via Wi-Fi (Wi-Fi-tilstand) ).

  • Når en forbindelse er etableret, ændres denne indstilling til [ Luk Wi-Fi-forbindelse ].

  • Brug [ Luk Wi-Fi-forbindelse ] til at afslutte forbindelsen, når det ønskes.

Indstillinger for Wi-Fi-forbindelse

Få adgang til følgende Wi-Fi-indstillinger:

Mulighed

Beskrivelse

[ SSID ]

Vælg kameraets SSID.

[ Godkendelse/kryptering ]

Vælg [ ÅBN ], [ WPA2-PSK ], [ WPA3-SAE ] eller [ WPA2-PSK/WPA3-SAE ].

[ Adgangskode ]

Vælg kameraets adgangskode.

[ Kanal ]

Vælg en kanal.

  • Vælg [ Auto ] for at få kameraet til at vælge kanalen automatisk.

  • Vælg [ Manuel ] for at vælge kanalen manuelt.

[ Aktuelle indstillinger ]

Se aktuelle Wi-Fi-indstillinger.

[ Nulstil forbindelsesindstillinger ]

Vælg [ Ja ] for at nulstille Wi-Fi-indstillingerne til standardværdierne.

Upload mens de er slukket

Hvis [ ON ] er valgt, vil upload af billeder til smartenheder, der er tilsluttet via Bluetooth, fortsætte, selv når kameraet er slukket.

Placeringsdata (smart enhed)

Vis breddegrad, længdegrad, højde og UTC (Universal Coordinated Time) data downloadet fra en smartenhed. Bemærk, at kameraet muligvis ikke er i stand til at downloade eller vise placeringsdata fra smartenheder, afhængigt af den anvendte version af enhedens operativsystem og/eller SnapBridge-appen.