Hvis [ ON ] er valgt, kan standby-timeren aktiveres af signaler fra en computer, der er tilsluttet via Ethernet.