Tilslut til andre kameraer for lukker- eller ursynkronisering.

Synkroniseret udgivelse

Vælg [ ON ] for at synkronisere udløseren med udløseren for kameraer på det samme netværk.

Netværks indstillinger

Tilføj kameranetværksprofiler. Dette element kan også bruges til at vælge mellem eksisterende netværksprofiler.

Opret profil

Opret nye netværksprofiler ( Synchronized Release ).

  • Hvis der allerede findes mere end én profil, kan du trykke på J for at vælge en profil og oprette forbindelse til det valgte netværk.

  • For at redigere en eksisterende profil skal du fremhæve den og trykke på 2 .

Mulighed

Beskrivelse

[ Generelt ]

  • [ Profilnavn ]: Omdøb profilen. Standardprofilnavnet er det samme som netværkets SSID.

  • [ Adgangskodebeskyttelse ]: Vælg [ Til ] for at kræve, at der indtastes en adgangskode, før profilen kan ændres. For at ændre adgangskoden skal du fremhæve [ Til ] og trykke på 2 .

[ TCP/IP ]

Juster TCP/IP-indstillinger for infrastrukturforbindelser. En IP-adresse er påkrævet.

  • Hvis [ ON ] er valgt for [ Få automatisk ], vil IP-adressen og subnetmasken for forbindelser i infrastrukturtilstand blive hentet via en DHCP-server eller automatisk IP-adressering.

  • Vælg [ OFF ] for at indtaste IP-adressen ([ Address ]) og subnetmasken ([ Mask ]) manuelt.

Kopi til/fra kort

Del netværksprofiler.

  • Hvis der indsættes to hukommelseskort, vil profilerne blive kopieret til og fra kortet i slot 1.

Mulighed

Beskrivelse

[ Kopier profil fra kort ]

Kopier profiler fra rodbiblioteket på hukommelseskortet til kameraprofillisten.

[ Kopier profil til kort ]

Kopier profiler fra kameraet til hukommelseskortet. Fremhæv en profil, og tryk på J for at kopiere den til hukommelseskortet.

  • Adgangskodebeskyttede profiler kan ikke kopieres.

Afslut aktuel forbindelse

Afslut forbindelsen til det aktuelle netværk.

Gruppe navn

Vælg en gruppe til synkroniseret udgivelse. Udløseren synkroniseres på tværs af kameraerne på netværket, der er i samme gruppe.

Master/fjernbetjening

Vælg en rolle for hvert kamera fra "master" og "fjernbetjening". Ved at trykke på udløserknappen på masterkameraet udløses lukkerne på alle fjernkameraer, der både er på det samme netværk og i den samme gruppe.

Liste over fjernkameraer

Hovedkameraet viser de tilsluttede fjernkameraer.

Synkroniser dato og klokkeslæt

Indstil urene på fjernkameraerne til den dato og det klokkeslæt, der rapporteres af masterkameraet ( Synkronisering af kameraure ).