Beperk de selectie van de focusmodus tot een enkele focusmodus. Als een andere optie dan [ Geen beperkingen ] is geselecteerd, verandert het draaien aan de hoofdinstelschijf terwijl u de scherpstelstandknop ingedrukt houdt de scherpstelstand niet.

A Aangepaste instellingen: fijnafstemming van camera-instellingen

een focus

b: Meting/belichting

c: Timers/AE-vergrendeling

d: Opnemen/weergeven

e: Bracketing/Flash

f: Bediening

g: Video