Pasirinkite, kokiu būdu fotoaparatas nustatys ekspoziciją esant įjungtam režimui P, S, A arba M (esant įjungtam bet kuriam kitam režimui, matavimo metodą fotoaparatas parenka automatiškai).

Matavimo parinkties nustatymui paspauskite mygtuką W (Z) ir sukite pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas nustatymas.

Mygtukas W (Z)

Pagrindinių komandų ratukas

Valdymo pultas

Tiesioginė peržiūra

Jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, nustatyta parinktis rodoma ekrane.

Pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas

Centruoto matavimo metodas gali būti naudojamas, jei fotografuojant su tam tikrais procesoriniais objektyvais (AI-P NIKKOR ir AF objektyvais, kurie nėra G, E arba D tipo; 0 Objektyvų su procesoriais ir G, E bei D objektyvų atpažinimas) būna parinktas pagal šviesias sritis pakoreguoto matavimo metodas.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

  • Apie tai, kaip parinkti, kad matuojant matricos metodu būtų naudojama arba nenaudojama veidų atpažinimo funkcija, žr. A > pasirinktinis nustatymas b4 (Matrix metering (matricos matavimas), 0 Matrix metering (matricos matavimas)).
  • Apie tai, kaip parinkti atskirus nustatymus optimaliai ekspozicijai kiekvienu matavimo metodu pasiekti, žr. A > pasirinktinis nustatymas b6 (Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas), 0 Fine-tune optimal exposure (optimalios ekspozicijos tikslinimas)).