Atlikdami toliau nurodytus veiksmus, parinkite nuotraukas, kurias siųsite į išmanųjį prietaisą. Filmų neįmanoma parinkti kaip siųstinų.

Atskirų nuotraukų parinkimas

 1. Parinkite nuotrauką.

  Atverkite nuotrauką arba pažymėkite ją miniatiūrų sąraše, kai įjungtas miniatiūrų atkūrimo režimas.

 2. Atverkite atkūrimo parinktis.

  Atkūrimo parinkčių atvėrimui spauskite mygtuką i.

  i mygtukas

 3. Parinkite Select to send to smart device/deselect (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą/atsisakyti parinkimo).

  Pažymėkite Select to send to smart device/deselect (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą/atsisakyti parinkimo) ir spauskite J. Siuntimui parinktos nuotraukos pažymimos piktograma W. Parinkimo atsisakymui atverkite arba pažymėkite nuotrauką ir pakartokite 2 bei 3 veiksmus.

Daugiau nei vienos nuotraukos parinkimas

Atlikdami toliau nurodytus veiksmus pakeiskite daugiau nei vienos nuotraukos siuntimo būseną.

 1. Parinkite Select image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau nuotraukų).

  Atkūrimo meniu parinkite Select to send to smart device (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą), pažymėkite Select image(s) (pasirinkti vieną ar daugiau nuotraukų) ir spauskite 2.

 2. Parinkite nuotraukas.

  Kryptiniu valdikliu pažymėkite nuotraukas ir jų parinkimui arba parinkimo atsisakymui spauskite mygtuką W (Z) (pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką X/T). Parinktos nuotraukos žymimos piktograma W.

 3. Spauskite J.

  Operacijos užbaigimui spauskite J.

Visų nuotraukų parinkimo atsisakymas

Visų nuotraukų parinkimo atsisakymui parinkite atkūrimo meniu elementą Select to send to smart device (parinkti siuntimui į išmanųjį prietaisą), pažymėkite Deselect all (atsisakyti visų parinkimo) ir spauskite J. Atveriamas patvirtinimo dialogo langas. Nusiuntimo žymos pašalinimui nuo visų, atminties kortelėje esančių, nuotraukų pažymėkite Yes (taip) ir spauskite J.