Nenumeskite: jei gaminys bus veikiamas vibracijos arba stiprių smūgių, jis gali sugesti.

Laikykite sausai: fotoaparatas nėra atsparus drėgmei ir gali sugesti, jei bus panardintas į vandenį ar laikomas didelio drėgnumo aplinkoje. Rūdys vidiniame mechanizme gali padaryti nepataisomos žalos.

Saugokite nuo staigių temperatūros pokyčių: staigūs temperatūros pokyčiai, pvz., įeinant į šildomą patalpą ar išeinant iš jos šaltą dieną, gali sukelti kondensaciją fotoaparato viduje. Siekiant išvengti kondensacijos, prietaisą rekomenduojama įdėti į nešiojimo dėklą ar plastikinį maišelį ir tada išnešti į gerokai aukštesnę ar žemesnę temperatūrą.

Saugokite nuo stiprių magnetinių laukų: nenaudokite šio įtaiso šalia įrangos, skleidžiančios stiprias elektromagnetines bangas arba magnetinius laukus. Įrangos, pvz., radijo siųstuvų, statiniai krūviai ar skleidžiami magnetiniai laukai gali sukelti trukdžius ekrane, pakenkti atminties kortelėje saugomiems duomenims arba gaminio vidinėms grandinėms.

Nepalikite objektyvo nukreipto į saulę: ilgam laikui nepalikite objektyvo nukreipto į saulę arba kitą intensyvios šviesos šaltinį. Intensyvi šviesa gali sugadinti vaizdo jutiklį arba nuotraukose gali susidaryti baltas suliejimo efektas.

Lazeriai ir kiti ryškios šviesos šaltiniai: nenukreipkite lazerių ar kitų itin ryškios šviesos šaltinių į objektyvą, nes kyla pavojus sugadinti fotoaparato vaizdo jutiklį.

Prieš išimdami ar atjungdami maitinimo šaltinį, išjunkite fotoaparatą: negalima ištraukti fotoaparato kištuko arba išimti akumuliatoriaus, kai jis įjungtas arba kai įrašomos ar šalinamos nuotraukos/filmai. Priverstinai nutraukus maitinimą tokiomis aplinkybėmis, galima prarasti duomenis arba pakenkti fotoaparato atminčiai ar vidinėms grandinėms. Saugodamiesi netyčinio maitinimo nutraukimo, nenešiokite gaminio iš vienos vietos į kitą, kai prijungtas kintamosios srovės adapteris.

Valymas: valydami fotoaparato korpusą, dulkes ir pūkelius atsargiai pašalinkite pūstuku, tada atsargiai nušluostykite minkštu sausu audiniu. Jei naudojote fotoaparatą paplūdimyje ar prie jūros, nušluostykite smėlį ar druską audiniu, šiek tiek sudrėkintu švariu vandeniu, ir kruopščiai nusausinkite. Retais atvejais dėl statinio elektros krūvio LCD ekranai gali nušvisti arba aptemti. Tai nelaikoma gedimu ir ekranas netrukus grįžta į normalią būseną.

Objektyvas ir veidrodis yra lengvai pažeidžiami. Dulkes ir pūkelius reikia atsargiai pašalinti pūstuku. Jei naudojate aerozolinį pūstuką, balionėlį laikykite vertikaliai, kad neišpurkštumėte skysčio. Norėdami pašalinti nuo objektyvo pirštų atspaudus ir kitas dėmes, užpilkite šiek tiek objektyvo valiklio ant minkšto audinio ir atsargiai nuvalykite objektyvą.

Informacijos apie vaizdo jutiklio valymą pateikiama skirsnyje „Vaizdo jutiklio valymas“ (0 Vaizdo jutiklio valymas, Rankinis valymas).

Objektyvo kontaktai: objektyvo kontaktai turi būti švarūs.

Nelieskite užrakto diafragmos: užrakto diafragma yra ypač plona ir lengvai sugadinama. Jokiomis aplinkybėmis negalima spausti diafragmos, baksnoti jos valymo įrankiu ar nukreipti į ją stipraus oro srauto iš pūstuko. Šiais veiksmais galima įbrėžti, deformuoti arba suplėšyti diafragmą.

Užrakto diafragma gali atrodyti netolygios spalvos, tačiau tai neturi įtakos nuotraukoms ir nereiškia gedimo.

Laikymas: Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą reikia laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje. Jeigu naudojate kintamosios srovės adapterį, ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo, kad nekiltų gaisras. Jei gaminio ilgai nenaudosite, išimkite akumuliatorių, kad iš jo neištekėtų skysčio, ir laikykite fotoaparatą plastikiniame maišelyje su sausikliu. Nelaikykite fotoaparato dėklo plastikiniame maišelyje, nes galite sugadinti medžiagą. Nepamirškite, kad sausiklis pamažu praranda savo sausinamąją savybę, todėl jį reikia reguliariai keisti.

Kad neatsirastų pelėsių, fotoaparatą bent kartą per mėnesį išimkite iš laikymo vietos. Prieš vėl padėdami fotoaparatą, įjunkite jį ir kelis kartus atleiskite užraktą.

Akumuliatorių laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Prieš padėdami akumuliatorių laikyti, uždenkite jį kontaktų dangteliu.

Pastabos dėl ekrano: ekranas pagamintas naudojant itin tikslias technologijas; bent 99,99 % jo pikselių yra efektyvūs ir ne daugiau nei 0,01 % gali būti neveikiantys arba brokuoti. Dėl to, nors šiuose ekranuose gali būti nuolat šviečiančių (baltos, raudonos, mėlynos ar žalios spalvų) arba niekada nešviečiančių (juodų) pikselių, tai nėra gedimas ir neturi jokios įtakos aparatu įrašomoms nuotraukoms/filmams.

Ryškioje šviesoje gali būti sunku įžiūrėti vaizdą ekrane.

Nespauskite ekrano, nes jam galite pakenkti arba sutrikdyti jo veikimą. Ant ekrano esančias dulkes ar pūkelius galima pašalinti pūstuku. Dėmes galima pašalinti atsargiai valant minkštu audiniu ar zomša. Jei ekranas sudužtų, saugokitės, kad sudužęs stiklas nesužeistų rankų, o skystieji kristalai iš ekrano nepatektų ant odos, į akis ar į burną.

Akumuliatorius ir įkroviklis: netinkamai naudojant iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio arba jis gali sprogti. Dirbdami su akumuliatoriais ir įkrovikliais, vadovaukitės tokiomis atsargumo priemonėmis:

 • Naudokite tik šiai įrangai patvirtintus akumuliatorius.
 • Saugokite akumuliatorių nuo liepsnos ar didelio karščio.
 • Akumuliatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
 • Prieš keisdami akumuliatorių išjunkite fotoaparatą.
 • Išėmę akumuliatorių iš fotoaparato arba įkroviklio, jei nenaudosite, būtinai uždenkite jį kontaktų dangteliu. Šie prietaisai eikvoja energiją netgi tuomet, kai yra išjungti, ir gali išeikvoti akumuliatorių tiek, kad jis nebeveiks. Jei ketinate nenaudoti akumuliatoriaus ilgesnį laiko tarpą, įdėkite į fotoaparatą ir išeikvokite, tada išimkite iš fotoaparato ir padėkite laikyti. Akumuliatorių reikia laikyti vėsioje vietoje, kurioje aplinkos temperatūra siekia 15–25 °C (venkite kaitros arba itin šaltų vietų). Vykdykite šią procedūrą bent kartą per šešis mėnesius.
 • Jei fotoaparatą pakartotinai įjunginėsite ir išjunginėsite, kai akumuliatorius visiškai iškrautas, sutrumpės akumuliatoriaus naudojimo laikas. Visiškai iškrautus akumuliatorius prieš naudojant reikia įkrauti.
 • Naudojant akumuliatorių, jo vidaus temperatūra gali pakilti. Bandant įkrauti akumuliatorių, kai jo vidaus temperatūra yra pakilusi, sutriks akumuliatoriaus veikimas, todėl akumuliatorius gali būti neįkrautas arba įkrautas tik iš dalies. Palaukite, kol akumuliatorius atvės, ir tada padėkite įkrauti.
 • Įkraukite patalpoje, 5–35 °C temperatūros aplinkoje. Nenaudokite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatūra nesiekia 0 °C arba viršija 40 °C, nes kitaip gali būti pažeistas akumuliatorius ir pablogėti jo veikimas. Akumuliatoriaus temperatūrai esant nuo 0 °C iki 15 °C arba nuo 45 °C iki 60 °C, gali sumažėti jo talpa ir padidėti įkrovimo laikas. Akumuliatorius nebus įkraunamas, jei jo temperatūra nesieks 0 °C arba viršys 60 °C.
 • Jei įkrovimo metu lemputė CHARGE mirksi greitai (maždaug aštuonis kartus per sekundę), patikrinkite, ar temperatūra neviršija leidžiamųjų ribų, tada ištraukite įkroviklio kištuką iš elektros lizdo, išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių. Jei problema išlieka, tuoj pat liaukitės naudoti ir nugabenkite akumuliatorių su įkrovikliu į parduotuvę arba Nikon įgaliotajam techninės priežiūros atstovui.
 • Įkrovimo metu nejudinkite įkroviklio ir nelieskite akumuliatoriaus. Jei nepaisysite šios atsargumo priemonės, labai retais atvejais įkroviklis gali rodyti, kad įkrovimas baigtas, nors akumuliatorius įkrautas tik iš dalies. Įkrovimui iš naujo pradėti išimkite ir vėl įdėkite akumuliatorių.
 • Akumuliatoriaus talpa gali laikinai sumažėti jį įkraunant žemoje temperatūroje arba naudojant žemesnėje temperatūroje nei jis buvo įkrautas. Jei akumuliatorius įkraunamas nesiekiančioje 5 °C temperatūroje, akumuliatoriaus naudojimo laiko indikacija, pateikiama rodinyje Battery info (informacija apie akumuliatorių) (0 Battery info (informacija apie akumuliatorių)), gali rodyti laikiną talpos sumažėjimą.
 • Jei toliau bandysite įkrauti jau įkrautą akumuliatorių, galite pakenkti jo savybėms.
 • Žymiai sumažėjusi visiškai įkrauto akumuliatoriaus veikimo trukmė kambario temperatūroje reiškia, kad jį reikia pakeisti nauju. Įsigykite naują akumuliatorių.
 • Pateiktas maitinimo laidas ir sieninis kintamosios srovės adapteris skirti naudoti tik su MH-25a. Naudokite tik tam įkrovikliui tinkančius akumuliatorius. Kai nenaudojate, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
 • Nesujunkite įkroviklio išvadų trumpuoju jungimu. Jei nepaisysite šio įspėjimo, įkroviklis gali perkaisti ir sugesti.
 • Prieš naudojimą įkraukite akumuliatorių. Jei fotografuosite svarbius įvykius, pasiruoškite atsarginį visiškai įkrautą akumuliatorių. Kartais gali būti sunku įsigyti pakaitinį akumuliatorių per trumpą laiką, – tai priklauso nuo jūsų gyvenamosios vietos. Atkreipkite dėmesį, kad šaltomis dienomis akumuliatorių talpa būna mažesnė. Prieš fotografuodami lauke šaltu oru, būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių. Šiltoje vietoje turėkite atsarginį akumuliatorių, kad prireikus juos galėtumėte sukeisti. Vėl sušilęs akumuliatorius gali atgauti dalį savo įkrovos.
 • Panaudoti akumuliatoriai yra vertingi ištekliai, todėl juos reikia utilizuoti pagal vietines taisykles.