Blykstės kompensavimas naudojamas keisti galingumui nuo –3 EV iki +1 EV kas 1/3 EV, keičiant pagrindinio objekto šviesumą fono atžvilgiu. Blykstės galingumą galima padidinti, kad būtų pašviesintas pagrindinis objektas, arba sumažinti, kad būtų išvengta nepageidaujamų ryškiai apšviestų sričių arba atspindžių.

Nuspauskite mygtuką M (Y) ir sukite papildomų komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujama vertė. Apskritai, rinkitės teigiamas vertes, jei norite, kad pagrindinis objektas būtų šviesesnis, arba neigiamas – jei tamsesnis.

Mygtukas M (Y)

Papildomų komandų ratukas

±0 EV

(paspaustas mygtukas M (Y))

–0,3 (–1/3) EV

+1,0 EV

Jei parinkta vertė yra ne ±0,0, atleidus mygtuką M (Y), ekrane rodoma piktograma Y. Esamą blykstės kompensavimo vertę galima patvirtinti paspaudžiant mygtuką M (Y).

Standartinis blykstės galingumas grąžinamas nustatant blykstės kompensavimo vertę ±0,0. Išjungus fotoaparatą, blykstės kompensavimo vertės nulis negrąžinamas, išskyrus režimą SCENE (jei įjungtas režimas SCENE, blykstės kompensavimo vertės nulis grąžinamas įjungus kitą režimą arba išjungus fotoaparatą).

Tiesioginė peržiūra

Jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, reguliuojama blykstės kompensavimo vertė rodoma ekrane.

Taip pat žr.

Daugiau informacijos:

  • Apie tai, kaip parinkti blykstės kompensavimo reguliavimo žingsnelių dydį, žr. A > pasirinktinis nustatymas b2 (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti), 0 (EV steps for exposure cntrl (EV žingsneliai ekspozicijai reguliuoti)).
  • Apie tai, kaip parinkti, ar fotografavimo su blykste metu blykstės kompensavimo vertė bus pridedama prie ekspozicijos kompensavimo vertės, žr. A > pasirinktinis nustatymas e3 (Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas), 0 Exposure comp. for flash (blykstės ekspozicijos kompensavimas)).
  • Apie tai, kaip automatiškai keisti blykstės galingumą darant kadrų seriją, žr. skirsnį „Serija“ (0 Serija).