Jei įjungtas režimas yra ne P, S, A arba M, baltos spalvos balansą fotoaparatas nustato automatiškai. Jei įjungtas režimas P, S, A arba M, daugumos šviesos šaltinių atveju rekomenduojama rinktis automatinio baltos spalvos balanso funkciją, tačiau, jei reikia, pagal šviesos šaltinio tipą galima parinkti ir kitą reikšmę:

Parinktis (spalvos temp. *) Aprašymas
vAuto (automatinis) Baltos spalvos balansas derinamas automatiškai. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti G, E arba D tipo objektyvus. Jei suveikia blykstė, rezultatas atitinkamai pakoreguojamas.
  Normal (standartinis) (3 500–8 000 K)
Keep warm lighting colors (išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas) (3 500–8 000 K)
JIncandescent (kaitinamosios lempos) (3 000 K) Naudokite šviečiant kaitinamosioms lempoms.
IFluorescent (fluorescencinės lempos) Naudokite šviečiant:
  Sodium-vapor lamps (natrio garų lempos) (2 700 K) Natrio garų lempoms (montuojamos sporto arenose).
Warm-white fluorescent (šiltos baltos spalvos fluorescencinių lempos) (3 000 K) Šiltos baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
White fluorescent (baltos spalvos fluorescencinės lempos) (3 700 K) Baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
Cool-white fluorescent (šaltos baltos spalvos fluorescencinės lempos) (4 200 K) Šaltos baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
Day white fluorescent (dienos šviesos baltumo fluorescencinės lempos) (5 000 K) Dienos šviesos baltumo fluorescencinėms lempoms.
Daylight fluorescent (dienos šviesos fluorescencinės lempos) (6 500 K) Dienos šviesos fluorescencinėms lempoms.
High temp. mercury-vapor (aukštos temperatūros gyvsidabrio garų lempos) (7 200 K) Aukštos spalvos temperatūros šviesos šaltiniams (pvz., gyvsidabrio garų lempoms).
HDirect sunlight (tiesioginė saulės šviesa) (5 200 K) Naudokite, kai objektai apšviesti tiesioginės saulės šviesos.
NFlash (blykstė) (5 400 K) Naudokite fotografuodami su blykste.
GCloudy (debesuota) (6 000 K) Naudokite dieną esant apsiniaukusiam dangui.
MShade (šešėlis) (8 000 K) Naudokite dienos šviesoje, kai objektas yra šešėlyje.
KChoose color temp. (pasirinkti spalvos temp.) (2 500–10 000 K) Parinkite spalvos temperatūrą iš verčių sąrašo (0 Spalvos temperatūros parinkimas).
LPreset manual (iš anksto nustatytas rankinis) Naudokite objektą, šviesos šaltinį arba esamą nuotrauką kaip atskaitą baltos spalvos balansui nustatyti (0 Iš anksto nustatytas rankinis).

Visos vertės yra apytikslės ir neatspindi tikslinimo (jei taikomas).

Baltos spalvos balansas nustatomas paspaudžiant mygtuką L (U) ir sukant pagrindinių komandų ratuką, kol ekrane atsiras pageidaujamas nustatymas.

Mygtukas L (U)

Pagrindinių komandų ratukas

Tiesioginė peržiūra

Jei įjungtas tiesioginės peržiūros režimas, nustatyta parinktis rodoma ekrane.

Fotografavimo meniu

Baltos spalvos balansą taip pat galima reguliuoti naudojant fotografavimo arba filmavimo meniu parinktį White balance (baltos spalvos balansas) (0 White balance (baltos spalvos balansas), White balance (baltos spalvos balansas)). Be to, ją galima naudoti baltos spalvos balansui patikslinti (0 Baltos spalvos balanso tikslinimas) arba tvarkyti iš anksto nustatytoms baltos spalvos balanso vertėms (0 Iš anksto nustatytas rankinis). Meniu White balance (baltos spalvos balansas) elemento Auto (automatinis) parinktis Normal (standartinis) ir Keep warm lighting colors (išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas) skirta išlaikyti šiltoms spalvoms, kurias kuria apšvietimo prietaisai su kaitinamosiomis lempomis, o parinktis I Fluorescent (fluorescencinės lempos) skirta parinkti šviesos šaltiniui iš pateikiamo lempų sąrašo.

Apšvietimas studijos blykstėmis

Automatinio baltos spalvos balanso nustatymas gali neduoti pageidaujamų rezultatų, kai naudojamos stambūs studijų blykstės įrenginiai. Tokiu atveju reikia naudoti iš anksto nustatytą rankinį baltos spalvos balansą arba parinkti Flash (blykstė) ir patikslinti baltos spalvos balanso vertę.

Spalvos temperatūra

Suvokiama šviesos šaltinio spalva priklauso nuo stebėtojo ir kitų sąlygų. Spalvos temperatūra yra objektyvus šviesos šaltinio spalvos matas, nustatomas pagal temperatūrą, iki kurios objektas turėtų būti kaitinamas, kad imtų spinduliuoti tokio paties bangos ilgio šviesą. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra siekia 5 000–5 500 K, atrodo balti, tuo tarpu žemesnės spalvos temperatūros šviesos šaltiniai, pvz., kaitinamosios lempos, atrodo gelsvi arba rausvi. Šviesos šaltiniai, kurių spalvos temperatūra aukštesnė, atrodo melsvi.

„Šiltesnės“ (rausvesnės) spalvos „Šaltesnės“ (melsvesnės) spalvos  

I (natrio garų lempos): 2 700 K
J (kaitinamosios lempos)/I (šiltos baltos spalvos fluorescencinės lempos): 3 000 K
I (baltos spalvos fluorescencinės lempos): 3 700 K
I (šaltos baltos spalvos fluorescencinės lempos): 4 200 K
I (dienos šviesos baltumo fluorescencinės lempos): 5 000 K
H (tiesioginė saulės šviesa): 5 200 K
N (blykstė): 5 400 K
G (debesuota): 6 000 K
I (dienos šviesos fluorescencinės lempos): 6 500 K
I (aukštos temperatūros gyvsidabrio garų lempos): 7 200 K
M (šešėlis): 8 000 K

Pastaba. Visi skaičiai yra apytiksliai.