Retušavimo meniu atvėrimui paspauskite G ir parinkite kortelę N (retušavimo meniu).

G mygtukas

Retušavimo meniu parinktys naudojamos kurti apkarpytoms arba retušuotoms esamų nuotraukų kopijoms. Retušavimo meniu rodomas, tik jei fotoaparate yra atminties kortelė su nuotraukomis.

Galima parinkti tik paspaudus mygtuką G ir parinkus kortelę N.

Veikia, tik jeigu retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant i ir parenkant Retouch (retušuoti), kol viso kadro atkūrimo režimo rodinyje rodoma retušuota nuotrauka arba nuotraukos originalas.

Retušuotų kopijų kūrimas

Retušuotos kopijos kūrimas:

 1. Parinkite retušavimo meniu elementą.

  Elemento pažymėjimui spauskite 1 arba 3, o jo parinkimui spauskite 2.

 2. Parinkite nuotrauką.

  Pažymėkite nuotrauką ir spauskite J. Jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką X (T).

  Retušavimas

  Jei nuotraukos įrašytos naudojant nuotraukos kokybės nustatymus NEF + JPEG, retušuojama tik NEF (RAW) formato nuotrauka. Fotoaparate gali nepavykti atverti arba retušuoti kitais prietaisais sukurtų nuotraukų.

 3. Nustatykite retušavimo parinktis.

  Daugiau informacijos pateikiama skirsnyje apie parinktą elementą. Jei norite išeiti nekurdami retušuotos kopijos, spauskite G.

  Ekrano išjungimo delsa

  Jei per tam tikrą trumpą laiką nebus atlikta jokių veiksmų, ekranas išsijungs ir operacija bus atšaukta. Visi neįrašyti pakeitimai bus prarasti. Jei norite, kad ekranas ilgiau neišsijungtų, pasirinktinio nustatymo c4 (Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa), 0 c4: Monitor off delay (ekrano išjungimo delsa)) parinktimi nustatykite ilgesnę meniu rodymo trukmę.

 4. Sukurkite retušuotą kopiją.

  Retušuotos kopijos sukūrimui spauskite J. Retušuotos kopijos žymimos piktograma Z.

Rodomos nuotraukos retušavimas

Rodomos nuotraukos retušuotos kopijos sukūrimui paspauskite i ir nustatykite parinktį Retouch (retušuoti).

Kopijų retušavimas

Daugelį parinkčių galima pritaikyti kopijoms, sukurtoms naudojant kitas retušavimo parinktis, nors kiekviena parinktis gali būti pritaikoma tik vieną kartą (išskyrus Image overlay (nuotraukų perdengimas) ir Edit movie (montuoti filmą) > Choose start/end point (pasirinkti pradžios/pabaigos tašką)). Atminkite, kad dėl daugkartinio redagavimo gali sumažėti detalumas. Parinktys, kurių negalima panaudoti esamai nuotraukai redaguoti, yra pilkos ir jų parinkti neįmanoma.

Nuotraukos kokybė ir dydis

Iš JPEG nuotraukų sukurtos kopijos yra tokio paties dydžio, išskyrus kopijas, sukurtas naudojant funkciją Trim (apkarpyti) ir Resize (keisti dydį), o iš NEF (RAW) nuotraukų sukurtos kopijos įrašomos JPEG formatu, taikant didelių aukštos kokybės nuotraukų parinktis.